LPMK

NO KEDUDUKAN NAMA ALAMAT
1 Ketua Supandi RT 03 RW 06
2 Sekretaris Dedik Kurniawan RT 03 RW 03
3 Bendahara Srini Andriani RT 06 RW 01
4 Seksi Agama Imam Wasoli RT 02 RW 04
5 Seksi Keamanan, Ketentraman & Ketertiban Mohamad Imam Subeki RT 01 RW 02
6 Seksi Pendidikan & Penerangan Achmadi B RT 06 RW 01
7 Seksi Pembangunan Sukirno RT 02 RW 05
8 Seksi Perekonomian & Koperasi Sukemi RT 04 RW 04
9 Seksi Kesehatan Imam Subowo RT 06 RW 02
10 Seksi Kependudukan & Kesejahteraan Sosial Riyanto RT 02 RW 06
11 Seksi Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Muji Rahayu RT 04 RW 01
12 Seksi Lingkungan Hidup M.K. Setiawan RT 05 RW 03
13 Seksi Pemuda, Olah Raga & Kesenian Dedy Sugiono RT 01 RW 05