RT / RW

Ketua RW/RT mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggungjawab RW/RT. Untuk melaksanakan tugasnya ketua RW/RT mempunyai fungsi sebagai berikut :

A. Merumuskan kebijakan program dan strategi pengembangan RT/RW;
B. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
C. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi; dan
D. Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan seksi-seksi.

DATA RT/RW KELURAHAN BUJEL TH. 2019