PKK

PKK mempunyai tugas sebagai berikut :

 1. Merumuskan kebijakan, program dan strategi pengembangan kegiatan PKK di tingkat Kelurahan:
 2. Melaksanakan pembinaan kepada Kader PKK ditingkat Kelurahan, Kader PKK di tingkat RW, Kader PKK di tingkat RT dan Kader PKK di tingkat Desa Wisma, dan Juga Kader Posyandu.
   
 • Pembina                 : Drs. Mujiyo, M.Si
 • Ketua                      : Siti Yulika Mujiyo
 • Wakil Ketua I        :  Dra. Ismintarti
 • Wakil Ketua II       : Hj. Choir Siti Moendajati, Spd
 • Sekretaris               : Sumiyati
 • Bendahara             :  Elok Susilowati, SE
 • Pokja I Ketua         :  Muji Rahayu
 • Pokja II Ketua        :  Yulianti Christin
 • Pokja III Ketua       :  Anik Purwanto
 • Pokja IV Ketua       :  Suwartini